menunggu


semalam, kulihat perempuan kemarau bersikeras terjaga hingga larut menunggu lelaki hujan di tempat biasa mereka bertemu,
apa kau lihat itu juga tuan, garis kecewa yang tergambar di wajah perempuan kemarau ketika yang ia nanti tak kunjung datang?